Wednesday, 2 October 2013

Apakah iShare?

Apakah iShare?

iShare merupakan sebuah agensi insuran berdaftar dibawah Global Group Holdings Sdn Bhd. iShare juga memberikan anda bantuan dalam mendapatkan perlindungan terhadap kenderaan anda.

iShare menyediakan perkhidmatan memperbaharui insurans dan cukai jalan secara online bagi memudahkan ahli komuniti iShare memperbaharui cukai jalan dan ia adalah yang pertama dan satu - satunya di Malaysia.Sebuah Program Perkongsian Unik (PPU) dalam memperkenalkan Satu Budaya Baru Dengan Membentuk Komuniti Prihatin, saling bantu membantu antara satu sama lain, peluang menjana pendapatan lumayan dan seterusnya meringankan beban dalam proses pembaharuan cukai jalan dan insuran kenderaan.

Menggunakan formula pembahagian komisyen dan bonus membolehkan ahli iShare memperbaharui insurans dan cukai jalan secara percuma setiap tahun.


Misi iShare
  • Mewujudkan satu kuasa tawar menawar di dalam pelbagai bidang bagi faedah dan keuntungan komuniti iShare.
  • Membentuk satu kumpulan rangkaian pengguna iShare yang dapat saling bantu membantu di antara satu sama lain.
  • Membina rangkaian perniagaan iShare yang unik.
  • Menjadi sebuah komuniti iShare yang berteraskan kebajikan.

Visi iShare 
  • Membudayakan masyarakat agar saling berkongsi, bantu membantu serta prihatin dan penyayang. 

No comments:

Post a Comment